top of page

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderimi Son Tarih: 25 Ekim 2023
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 31 Ekim 2023

Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.

1024px-PowerPoint_Presentation_Flat_Icon.svg.png

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler SÖZEL ve POSTER olarak online toplanmaktadır. 

Kabul edilen Posterler, bildiri sahiplerince bildiri programında belirtilen gün ve saat diliminde poster panolarında asılı duracak ve  bildiri sunucusu belirtilen saat diliminde posterinin başında olacaktır.

 

 

Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir. Bildirilerin dijital kitapta yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır. 

 

Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.

Bildiri sahibinin talebine göre kongre kitabında bildiriler özet, uzun özet veya tam metin olarak yayınlacaktır. Uzun özet veya tam metin gönderim kuralları için tıklayınız

mod.png

DEĞERLENDİRME

Bildiri değerlendirme süreçlerinde  Bilim Kurulu’nda yer alan öğretim üyeleri hakem olarak destek vermektedir. Baş hakem tarafından her bir bildiri için ilgili alanlarda uzmanlığı olan en az 2 hakem değerlendirme yapmak üzere görevlendirilir. 

Hakemler bildiri değerlendirme sistemi üzerinden yazar ve kurum adlarını görmeden ve birbirlerinden bağımsız olarak (blind-review)
değerlendirmelerini tamamlarlar.

Baş hakem 2 hakemden gelen değerlendirmeleri inceleyerek "onay/red/düzeltme" kararı verir. Gerekli durumlarda 3. bir hakemden değerlendirme isteyebilir. 

Değerlendirme sonucunda tüm bildiri sahiplerine e-posta üzerinden sonuç yazısı gönderilecektir. 

Seçici kurulun yapacakları ön inceleme ve kongre sırasında adayın sunumunun değerlendirilmesi sonucunda her alanda En İyi Bildiri seçilecektir.

A0Ho2z-award-high-quality.png

ÖDÜLLER

Ödüle aday olmak isteyen bildiri sahibi, daha ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için Uzun Özet/Tam Metini de sisteme yükleyecektir. Katılımcıların çalışmalarını bilimsel bir dergide yayımlamak isteyebilecekleri dikkate alınmış olup sadece talep eden bildiri sahiplerinin uzun özet/tam metinleri kongre bildiri kitabında yer alacaktır.

 

 

 

 

 

Spor Bilimleri En İyi Bildiri Ödülleri başvuru sayısı, bildirilerin alanlara dağılımı ve içeriği göz önüne alınarak en iyi araştırmaları sunan bildirilere verilecektir. 

Ayrıca, Spor Bilimleri alanında deneysel araştırmalara dayanan çalışmalarıyla kongreye katılan toplam 3 genç araştırmacıya,
Spor Bilimleri ELSA Genç Araştırmacı Ödülleri verilecektir.

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 11-

Spor Bilimleri Derneği'nin düzenlediği 21. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi için sizleri 11-14 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’ya davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

ONLINE İŞLEMLER

bottom of page